จดหมายข่าวกิจการนักเรียน
โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 โรงเรียนปากคาดพิทยาคมได้จัดโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน 1 ห้องเรียน 1 โครงการคุณธรรม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ.ห้องประชุมพรานบุญ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนได้ปรับรูปแบบกิจกรรม ให้เหมาะสมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) #ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง #โรงเรียนคุณธรรม
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2563,00:00   อ่าน 151 ครั้ง