จดหมายข่าวกิจการนักเรียน
ครูและบุคลาการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน หน้าพระบรมฉายาลักษณ
วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 นายอดุลย์ พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม 
ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประกอบพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลฯ ต่อด้วยพิธี
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน ณ หอประชุมอำเภอปากคาด หลังจากนั้นได้ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2563,00:00   อ่าน 144 ครั้ง