ผลงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคมได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วย เทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี สามพร้าว ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2562,00:00   อ่าน 428 ครั้ง