ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักเรียนร่วมกิจกรรม To Be Number One ppk music award ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์เรื่องการแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0 ร มส มผ ครั้งที่2/2563
รับสมัครคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ปีการศึกษา 2563
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563
ประกาศเรื่องการแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0 ร มส มผ ครั้งที่1/2563
ประกาศ กำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1, ม.4
ประกาศโรงเรียนปากคาดพิทยาคม เรื่องการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนนักเรียน ม.1 และ ม.4 ป
ประกาศโรงเรียนปากคาดพิทยาคม เรื่องการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2563
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2563
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศโรงเรียนปากคาดพิทยาคม เรื่องประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศโรงเรียนปากคาดพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2563 แบบONLINE
เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติการรับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ป.พ.1) และประกาศนียบัตร (ป.พ.2) นักเรียน
เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติการรับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ป.พ.1) และประกาศนียบัตร (ป.พ.2) นักเรียน
ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ด้วยมาตรการป้องกันโรคติดต่อ
ประกาศสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ (ISMP) (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ (ISMP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศโรงเรียนปากคาดพิทยาคม เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "คืนสู่เหย้า HOME HUG @ PPK.2020"
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก (ห้องเรียนพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563