ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติการรับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ป.พ.1) และประกาศนียบัตร (ป.พ.2) นักเรียน
เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติการรับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ป.พ.1) และประกาศนียบัตร (ป.พ.2) นักเรียน
ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ด้วยมาตรการป้องกันโรคติดต่อ
ประกาศสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ (ISMP) (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ (ISMP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศโรงเรียนปากคาดพิทยาคม เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "คืนสู่เหย้า HOME HUG @ PPK.2020"
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก (ห้องเรียนพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563