ภาพกิจกรรม
18 มี.ค 64 คุณศุภลักษณ์ ทวีสัตย์ ผู้จัดหลักสูตรสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ PIM ได้แนะแนวทางรูปแบบการเรียนและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนในแผนการเรียน หลักสูตรศิลป์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 คุณศุภลักษณ์ ทวีสัตย์ ผู้จัดหลักสูตรจาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ PIM ได้แนะแนวทางรูปแบบการเรียนและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนในแผนการเรียน หลักสูตรศิลป์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ แก่นักเรียนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ณ ห้องประชุมพรานบุญ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
โดยทางโรงเรียนได้ปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมและปฏิบัติตามกฏภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2564,16:43   อ่าน 16 ครั้ง