ภาพกิจกรรม
12 มี.ค.64 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร้างค่านิยมที่ดี ณ ห้องประชุมพรานบุญ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

นายอดุลย์ พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม มอบหมายให้นายสุระชัย นาอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร้างค่านิยมที่ดี มีวัฒนธรรม จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมพรานบุญ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
 

โดยทางโรงเรียนได้ปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมและปฏิบัติตามกฏภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2564,16:25   อ่าน 18 ครั้ง