ภาพกิจกรรม
10 มี.ค.64 นายสุระชัย นาอุดม รองผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรให้แก่ห้องเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดห้องเรียนน่าอยู่ น่ารู้ น่าเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์
นายอดุลย์ พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม มอบหมายให้นายสุระชัย นาอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้แก่ห้องเรียนที่ได้รับรางวัล ในโครงการการประกวดการลงเขตพื้นที่ทำความสะอาดและการประกวดห้องเรียนน่าอยู่ น่ารู้ น่าเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ.ลานหน้าเสาธงโรงเรียนปากคาดพิทยาคม
โดยทางโรงเรียนได้ปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมและปฏิบัติตามกฏภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
 
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2564,23:07   อ่าน 35 ครั้ง