ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรให้แก่ห้องเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการการประกวดการลงเขตพื้นที่ทำความสะอาดและการประกวดห้องเรียนน่าอยู่ น่ารู้ น่าเรียน ประจำเดือนมกราคม 2564
นายอดุลย์ พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ห้องเรียนที่ได้รับรางวัล
ในโครงการการประกวดการลงเขตพื้นที่ทำความสะอาดและการประกวดห้องเรียนน่าอยู่ น่ารู้ น่าเรียน ประจำเดือน มกราคม เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ.ลานหน้าเสาธงโรงเรียนปากคาดพิทยาคม
โดยทางโรงเรียนได้ปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมและปฏิบัติตามกฏภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ ลิงก์ด้านล่าง
https://drive.google.com/drive/folders/1baqaQwFE4w4KUQWzailIQLECC0mzxzjt?fbclid=IwAR3_-kafhCptdQTs0guKXML3VLYIe95jdMnmc3heHwa-NHFNc9epKOh6QcA
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,17:11   อ่าน 31 ครั้ง