ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเงินอุดหนุนสำหรับค่าครองชีพ ทุนเสมอภาค กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
          โรงเรียนปากคาดพิทยาคม โดยนายอดุลย์ พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบเงินอุดหนุนสำหรับค่าครองชีพ ทุนเสมอภาค กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมอบหมายให้ นายสุรชัย นาอุดม และนายวุฒิไกร คำแฝง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนมอบ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ.ห้องประชุมพรานบุณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
โดยทางโรงเรียนได้ปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมและปฏิบัติตามกฏภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 
          ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ LINK https://drive.google.com/drive/folders/1paaGQc9dEBX__82ac5ZKH44o8xN1k1qQ?fbclid=IwAR2NXdi445IjN9qSX5B4s1jX0wslZ9u1zqdocndjEQwWoWyCZ--fDtO_bGc
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2564,17:01   อ่าน 35 ครั้ง