ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม โดยทางโรงเรียนได้ปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมและปฏิบัติตามกฏภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2564,12:14   อ่าน 44 ครั้ง