ภาพกิจกรรม
งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนปากคาดพิทยาคมจึงได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายอดุลย์ พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม เป็นประธานในพิธี เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และระลึกถึงพระคุณแม่ โดยกิจกรรมมีการเปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร การมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นและลูกกตัญญู การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และกิจกรรมแสดงความกตัญญูต่อแม่ ณ.หอประชุมอาทิตย์วงศ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ให้เหมาะสมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2563,08:57   อ่าน 32 ครั้ง