ภาพกิจกรรม
การอบรบส่งเสริมประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563
โรงเรียนปากคาดพิทยาคมจัดอบรบส่งเสริมประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร ณ ห้องประชุมชมพูจิต  24 สิงหาคม 2563
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,08:39   อ่าน 38 ครั้ง