ภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย
ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยได้มีการฝึกมรรยาทไทยแก่นักเรียนตัวแทนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อเป็นต้นแบบและแกนนำ เพื่อไปพัฒนาเพื่อนๆในระดับชั้นต่อไป

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : 
 https://www.facebook.com/pakkhatpittayakom/posts/1440505906115836
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2563,08:11   อ่าน 125 ครั้ง