ภาพกิจกรรม
โรงเรียนปากคาดพิทยาคมรับการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2562,11:57   อ่าน 79 ครั้ง