ภาพกิจกรรม
ประชุมขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
คณะครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ประชุมขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถาน ศึกษา ระหว่างวันที่ 11 และ วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพรานบุญ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม โดย ศน.วิพาพรรณ  ดอนจันทร์โคตร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้

 


ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook : โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2560,01:28   อ่าน 336 ครั้ง