เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนปากคาดพิทยาคม (ป.พ.ค.)
จังหวัดบึงกาฬ

คำร้อง-ทำนอง : เจริญสุข ทวยจันทร์
เรียบเรียงเสียงประสาน : สุรชาติ นาถธีระพงษ์

ปากคาดพิทยาคมสมสง่า
แกร่งวิชาและรักษาคุณธรรม
เลิศกีฬามีวินัยน้ำใจงาม
สมดั่งคำคนกล่าวเราเกริกไกร

ปากคาดพิทยาคมนามกระเดื่อง
ชื่อฟูเฟื่องเรืองนามทั่วแดนไทย
มุ่งผลิตเยาวชนกำลังของไทย
ให้ชาติไทยเลื่องชื่อระบือนาม

ธงฟ้าแดงปลิวสะบัดดูสง่า
มีคุณค่าสูงส่งสมดังนาม
ฟ้าความดีสูงส่งแดงก็งาม
ทุกผู้นามเลือดเข้มข้นคือ ป.พ.ค.

(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)