ติดต่อเรา
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
45 หมู่ 10   ตำบลปากคาด  อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190
เบอร์โทรศัพท์ 0-4248-1124
Email : pakkhatpit@pakkhatpit.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :