รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
45 หมู่ 10   ตำบลปากคาด  อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190
เบอร์โทรศัพท์ 0-4248-1124


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :