โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!

วันที่ 13 มีนาคม 2564 นายอดุลย์. พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ตรวจเยี่ยมศูนย์สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนสมสนุกพิทยาคม ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

1

Website กลุ่มบริหารวิชาการ

banner 8

Facebook โรงเรียน

เพจกลุ่มบริหารงานบุคคล