โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!
  • นายอดุลย์ พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคมพร้อมด้วยนายสุระชัย นาอุดม นายอาทร พุฒช่อ นายวุฒิไกร คำแฝง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ณ อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

4

Website กลุ่มบริหารวิชาการ

banner 8

Facebook โรงเรียน

เพจกลุ่มบริหารงานบุคคล