โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!
 • โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ได้เข้ารับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมพรานบุญ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

 • นายอดุลย์ พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคมพร้อมด้วยนายสุระชัย นาอุดม นายอาทร พุฒช่อ นายวุฒิไกร คำแฝง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ณ อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

 • เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นายอดุลย์ พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคมร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม และคณะผู้บริหารและครูในสหวิทยาเขตโซ่พิสัย-ปากคาด ให้การต้อนรับ ดร.กานนท์ แสนเภา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารงานในพื้นที่สหาวิทยาเขตโซ่-ปากคาด ณ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม

 • นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬมอบเกียรติบัตรและรางวัลชนะเลิศแก่ นักเรียนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมในการประกวดเรียงความ กองทุนการออมแห่งชาติ(กอช) ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
  ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
  • สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลประกอบไปด้วย
   นางสาวณัฐชยา สารกอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
   นางสาวชาลิสา จำเริญดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
   นางสาวบริมาส หลานวงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
 • ควบคุมและฝึกสอนโดยคุณครูจันทร์ศรี โหน่งกดหลด

วันที่ 13 มีนาคม 2564 นายอดุลย์. พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ตรวจเยี่ยมศูนย์สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนสมสนุกพิทยาคม ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

Website กลุ่มบริหารวิชาการ

banner 8

Facebook โรงเรียน

เพจกลุ่มบริหารงานบุคคล