โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!

📣 ขอความร่วมมือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านไม่ออกนอกพื้นที่จังหวัด และไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หากไม่มีความจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยโรงเรียนจัดตารางเรียนตารางสอนออนไลน์ (ปรับปรุงใหม่) เริ่มใช้ 8 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป นักเรียนสามารถดาวน์โหลดตารางเรียนได้ผ่าน เว็บไซต์ https://sites.google.com/view/ppk-class-schedule-2563/

 4

Website กลุ่มบริหารวิชาการ

banner 8

Facebook โรงเรียน

เพจกลุ่มบริหารงานบุคคล