โรงเรียนปากคาดพิทยาคม : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ยกมือไหว้ แต่งกายดี วจีไพเราะ

ข่าวอัพเดท!

📣 ประกาศตารางเรียน ตารางสอนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำเดือน กรกฎาคม เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2564 นักเรียนและครูสามารถดาวน์โหลดตารางเรียนตารางสอนผ่านทางเว็บไซต์ https://ppkvichakan.com/

 4

Website กลุ่มบริหารวิชาการ

banner 8

Facebook โรงเรียน

เพจกลุ่มบริหารงานบุคคล